Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, bao gồm việc khảo sát hiện trạng hệ thống, đề xuất phương án, mô hình, lộ trình chuyển đổi số phù hợp đối với từng khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ demo thử nghiệm theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.