KIKAI PMS LÀ GÌ?

Giải pháp quản lý mua hàng PMS (Purchasing Management System) là phần mềm được thiết kế để quản lý mọi hoạt động liên quan đến quá trình mua hàng và cung ứng. Nhờ vậy, tổ chức có thể theo dõi và quản lý các đơn đặt hàng, quản lý thông tin về nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động mua hàng hiệu quả hơn.

Nhận tư vấn
Khái niệm giải pháp quản lý mua hàng PMS (Purchasing Management System)

Chức năng của KIKAI PMS

Chức năng của giải pháp quản lý mua hàng PMS (Purchasing Management System)

Ưu điểm vượt trỘi của KIKAI PMS

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH KIKAI PMS

KIKAI PMS
KIKAI PMS

Liên hệ với chúng tôi