KIKAI LIMS LÀ GÌ?

Giải pháp quản trị chất lượng LIMS (Laboratory Information Management System) là hệ thống phần mềm được sử dụng để quản lý và tổ chức thông tin giúp theo dõi về mẫu, lấy mẫu, quản lý dữ liệu phân tích, theo dõi quy trình kiểm định và báo cáo kết quả tới các bộ phận liên quan.

Nhận tư vấn
Giải pháp quản trị chất lượng LIMS (Laboratory Information Management System) là gì?

Chức năng của KIKAI LIMS

Chức năng của giải pháp quản trị chất lượng LIMS (Laboratory Information Management System)

Ưu điểm vượt trỘi của KIKAI LIMS

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH KIKAI LIMS

KIKAI RPA
KIKAI LIMS

Liên hệ với chúng tôi