KIKAI SOLUTION technology

Giải pháp chuyển đổi số toàn diện

Get Started Contact Now

KIKAI FACTORY

Cloud in Factory! Cung cấp hệ thống giải pháp chuyển đổi số tổng thể nhà máy:Thu thập – phân tích dữ liệu tự động; Giám sát – điều khiển dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi; Xem demo chi tiết tại: https://ems.kikai.vn/ Mô hình kết nối hệ thống Kikai…

KIKAI ERP

KIKAI ERP là giải pháp phần mềm quản trị tập trung, thống nhất, toàn diện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp quy mô lớn. • Chuẩn hóa, tối ưu hóa và tự động hóa quy trình doanh nghiệp:KIKAI…

Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyển đổi số một cách tổng thể và toàn diện cho các đơn vị tổ chức!

  • Phần mềm điều khiển giám sát quản lý Kikai Factory: Là hệ thống cho phép thực hiện giám sát điều khiển tất cả các thiết bị trong nhà máy bao gồm hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống giám sát sản xuất, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống giám sát chất lượng, hệ thống giám sát vận tải,..
  • Phần mềm quản lý Quy trình và công việc của doanh nghiệp Kikai ERP: Là hệ thống giúp hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp. Đơn giản hơn, ERP dùng để quản lý tất cả hoạt động của tổ chức hay doanh nghiệp.

Video demo

Khách hàng