Chúng tôi cung cấp giải pháp quản trị tập trung, thống nhất, toàn diện cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. KIKAI ERP là bạn đồng hành doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

kikai-erp-benefits

Các quy trình tiêu chuẩn:
-> Quy trình mua hàng
-> Quy trình bán hàng
-> Quy trình kho
-> Quy trình sản xuất
-> Quy trình chăm sóc khách hàng
-> Quy trình bảo hành, bảo trì
-> Quy trình kế toán tài chính
-> Quy trình tuyển dụng, lương, nhân sự

Tính năng:
-> Cung cấp các module chức năng tiêu chuẩn và nâng cao để tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp
-> Chuẩn hóa, tối ưu hóa, tự động hóa quy trình doanh nghiệp
-> Phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các phòng ban
-> Dịch vụ tin cậy, giá thành hợp lý