EMS POWER LÀ GÌ?

Giải pháp giám sát điện năng là hệ thống phần mềm được sử dụng để theo dõi và quản lý tiêu thụ điện năng trong một hệ thống, bao gồm việc theo dõi năng lượng tiêu thụ, đo lường và ghi nhận dữ liệu về điện năng, phân tích và báo cáo về hiệu suất năng lượng. Mục tiêu chính của giải pháp là tối ưu hóa sử dụng điện năng, giảm thiểu lãng phí và chi phí cũng như tăng cường bảo vệ môi trường.

Nhận tư vấn
Giải pháp giám sát điện năng là gì?

Chức năng của EMS POWER

Chức năng của giải pháp giám sát điện năng

Ưu điểm vượt trỘi của EMS POWER

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH EMS POWER

Mô hình KIKAI POWER
Mô hình KIKAI POWER
Mô hình KIKAI POWER
Mô hình KIKAI POWER
Mô hình KIKAI POWER
Mô hình KIKAI POWER

Liên hệ với chúng tôi