KIKAI MES LÀ GÌ?

Giải pháp quản trị sản xuất MES (Manufacturing Execution System) là hệ thống phần mềm được sử dụng để quản lý và theo dõi mọi hoạt động sản xuất trong nhà máy hoặc nhà xưởng. Từ đó MES giúp tổ chức theo dõi và quản lý các quy trình sản xuất như: Quản lý lịch trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý lưu trữ dữ liệu sản xuất và theo dõi hiệu suất máy móc và công nhân.

Nhận tư vấn
Giải pháp quản trị sản xuất MES (Manufacturing Execution System) là gì?

Chức năng của KIKAI MES

Chức năng của giải pháp quản trị sản xuất MES (Manufacturing Execution System)

Ưu điểm vượt trỘi của KIKAI MES

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH KIKAI MES

KIKAI MES
KIKAI MES
KIKAI MES

Liên hệ với chúng tôi