KIKAI RPA LÀ GÌ?

Giải pháp tự động hóa quy trình RPA (Robotic Process Automation) có khả năng mô phỏng và tích hợp với hệ thống thông tin hiện có để thực hiện các nhiệm vụ như xử lý dữ liệu, nhập liệu, kiểm tra thông tin, giao tiếp với các hệ thống khác mà không cần sự can thiệp của con người.

Nhận tư vấn
Khái niệm giải pháp tự động hóa quy trình RPA

Chức năng của KIKAI RPA

Chức năng của giải pháp tự động hóa quy trình RPA

Ưu điểm vượt trỘi của KIKAI RPA

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH KIKAI RPA

KIKAI RPA
KIKAI RPA

Liên hệ với chúng tôi