EMS GAS LÀ GÌ?

Giải pháp giám sát khí là một hệ thống phần mềm được sử dụng giám sát lượng khí tiêu thụ giúp bảo vệ an toàn và ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí hoặc ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng và vận hành. Đồng thời, hệ thống giám sát khí cũng có thể cung cấp dữ liệu để phân tích xu hướng sử dụng và đánh giá an toàn trong quá trình vận hành theo thời gian thực từng xưởng và line sản xuất sử dụng.

Nhận tư vấn
Giải pháp giám sát khí là gì?

Chức năng của EMS GAS

Chức năng của giải pháp giám sát khí

Ưu điểm vượt trỘi của EMS GAS

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH EMS GAS

Mô hình KIKAI GAS
Mô hình KIKAI GAS

Liên hệ với chúng tôi