EMS WATER LÀ GÌ?

Hệ thống được sử dụng để theo dõi, quản lý chất lượng nước thải và nước cấp tại nhà máy sản xuất bao gồm các cảm biến đo lường chất lượng nước như mức độ ô nhiễm, mức độ pH, lưu lượng nước, và các chất hóa học trong nước. Mục tiêu chính của giải pháp này là đảm bảo rằng nước thải được xử lý hiệu quả trước khi được xả thải ra môi trường, đồng thời cung cấp nước sạch chất lượng cho quá trình sản xuất và các nhu cầu khác tại nhà máy.

Nhận tư vấn
Giải pháp quản lý và giám sát hệ thống nước công nghiệp là gì?

Chức năng của EMS WATER

Chức năng của giải pháp quản lý và giám sát hệ thống nước công nghiệp

Ưu điểm vượt trỘi của EMS WATER

Nhận tư vấn

MÔ HÌNH EMS WATER

Mô hình KIKAI WATER
KIKAI WATER
KIKAI WATER
KIKAI WATER
KIKAI WATER
KIKAI WATER

Liên hệ với chúng tôi