PRODUCTS

KIKAI EMS

Chúng tôi cung cấp hệ thống giải pháp chuyển đổi số tổng thể nhà máy trên nền tảng cloud: Thu thập – phân tích dữ liệu tự động từ mọi thiết bị, máy móc; Giám sát – điều khiển dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi. KIKAI EMS là nền tảng cho các nhà máy thông minh trong kỷ nguyên 4.0

KIKAI ERP

Chúng tôi cung cấp giải pháp quản trị tập trung, thống nhất, toàn diện cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. KIKAI ERP là bạn đồng hành doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

KIKAI E-METER

The smart electrical metering suitcase can measure, analyze over 60 indicators in residential and industrial electrical networks. Data is synced to the cloud, allowing users to monitor results in real time from any where. There are 2 options: Mi550 or ME440 model.

KIKAI HMS

We provide comprehensive management solutions in the major of medical and healthcare. KIKAI HMS digitalizes knowledge, experience, data in medical organizations. This helps them to free from paper work, focus on expertise and give the best services to patients.

SERVICES

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tổ chức là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud)…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty… truyền thống sang doanh nghiệp số.

BẢO TRÌ PHẦN MỀM

We provide software development services including survey, consulting, design, implementation, testing, warranty, software upgrade. We also provide customization services to suit each customer's operating process.

Được tin dùng bởi

kikai customer yamaha
kikai customer unicharm
kikai customer foxconn
kikai customer 3dcube