KIKAI I-METER

Chúng tôi cung cấp sản phẩm valy đo điện thông minh, đo lường và phân tích trên 60 chỉ số điện năng trong mạng điện dân dụng và mạng điện công nghiệp. Dữ liệu được đồng bộ hóa lên cloud, cho phép người dùng theo dõi kết quả trong thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Danh mục:

Mô tả

Chúng tôi cung cấp sản phẩm valy đo điện thông minh, đo lường và phân tích trên 60 chỉ số điện năng trong mạng điện dân dụng và mạng điện công nghiệp. Dữ liệu được đồng bộ hóa lên cloud, cho phép người dùng theo dõi kết quả trong thời gian thực mọi lúc mọi nơi.