KIKAI IOT FACTORY

Chúng tôi cung cấp hệ thống giải pháp chuyển đổi số tổng thể nhà máy trên nền tảng cloud: thu thập, phân tích dữ liệu tự động từ mọi thiết bị; giám sát, điều khiển dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi. KIKAI FACTORY là nền tảng cho các nhà máy thông minh trong kỷ nguyên 4.0

Danh mục:

Mô tả

Chúng tôi cung cấp hệ thống giải pháp chuyển đổi số tổng thể nhà máy trên nền tảng cloud: thu thập, phân tích dữ liệu tự động từ mọi thiết bị; giám sát, điều khiển dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi. KIKAI FACTORY là nền tảng cho các nhà máy thông minh trong kỷ nguyên 4.0