Cloud in Factory!

Cung cấp hệ thống giải pháp chuyển đổi số tổng thể nhà máy:
Thu thập – phân tích dữ liệu tự động; Giám sát – điều khiển dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi;

Xem demo chi tiết tại: https://ems.kikai.vn/

Mô hình kết nối hệ thống

Kikai FactoryKikai Factory
Đa nền tảng
Hỗ trợ kết nối tới mọi tiêu chuẩn giao thức kết nối khác nhau: Modbus, CAN, API, MQTT, BLE, OPC UA, FTP, BACnet, SNMP, CoAP, LwM2M, Http(s),..
Hoạt động ổn định trên mọi nền tảng, hệ điều hành khác nhau: Windows, MacOS, Linux, Android, IOS,..

Các mô hình điển hình