Kikai IOT Factory thu thập dữ liệu lên hệ thống điện toán đám mây hoặc máy chủ của doanh nghiệp, cung cấp báo cáo và cảnh báo theo thời gian thực

kikai-factory-model

Kikai IOT Factory giám sát và điều khiển nhiều hoạt động khác nhau trong nhà máy

kikai-factory-energy
kikai-factory-machines
kikai-factory-env

IOT Factory giám sát năng lượng
Báo cáo về mức tiêu thụ điện, nước, khí nén, gas …

kikai-factory-product

IOT Factory quản lý máy móc
Người dùng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động của từng thiết bị

kikai-factory-monitor-device1
kikai-factory-monitor-device2

Người dùng có thể theo dõi năng suất từng máy

kikai-factory-monitor-device3
kikai-factory-monitor-device4

IOT Factory giám sát môi trường
Người dùng nắm được chính xác tình trạng môi trường như nhiêt độ, độ ẩm, …

kikai-factory-monitor-env1
kikai-factory-monitor-env2

Kikai IOT Factory hỗ trợ đa nền tảng, đa ứng dụng, cấu hình linh hoạt, lựa chọn thêm tính năng điều khiển thông minh

kikai-factory-multi-devices
kikai-factory-multi-platform
kikai-factory-flex

Hãy để chúng tôi cùng xây dựng nhà máy IOT của bạn.