Alexa lãng tai do mấy cái:
+ Mạng ko ổn định (nhất là mạng fpt buổi tối)
+ Echo lỗi
+ Phát âm chưa chuẩn
Khắc phục:
+ Thử khởi động lại Echo (rút ra cắm lại)
+ Đổi tên gọi sang tên mới: Echo, Computer
+ Thử 1 trong các cách: Đổi mạng/ Đặt Echo gần router, đổi router khác
+ Nếu là Echo dot thì treo nó lên tường sẽ tốt hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *