⛅Thời tiết tiếng Việt (update 17/04/2018)

Mời mọi người dùng thử skill:
https://skills-store.amazon.com/deeplink/dp/B079KKK6HF…

Skill cung cấp thông tin thời tiết của 63 tỉnh, thành phố, update mỗi 15 phút:


+ Câu lệnh: “Alexa, open my weather”


* Lưu ý cần cấp quyền truy cập Postal Code cho skill: Vào link skill như trên, chọn Manage Permissions rồi bật quyền “Device Country and Postal Code”. Nếu có yêu cầu đăng nhập thì đăng nhập rồi làm lại là được.

* Hd điền location cho echo: https://www.facebook.com/groups/1428621057229835/permalink/1562724050486201/


P/s: Hai skill cũ bên dưới các bác ở HN, TP.HCM vẫn sử dụng bt được nhé, vì đều dùng chung dữ liệu. Bác nào ở HCM muốn dùng “my weather” thay cho “fast weather” thì chuyển sang dùng skill này 🙂
————————————— 
Post cũ ngày 25/01/018:
Mời ae dùng thử skill thời tiết của mình mới được duyệt:
+ Hà Nội: https://skills-store.amazon.com/deeplink/dp/B0797NRWWC…
+ TP. Hồ Chí Minh: https://skills-store.amazon.com/deeplink/dp/B0798VQ89M…

Câu lệnh ở HN: “Alexa, my weather”, ở HCM: “Alexa, fast weather”

Skill sử dụng nguồn accweather, đọc tiếng việt với api Text to peech FPT, update mỗi giờ một lần. Mọi người dùng thấy ổn thì vote giúp mình 5 sao nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *